Tematyka zajęć dydaktycznych :) I tydzień marca :)

Temat kompleksowy : Jestem przedszkolnym muzykiem.

 

T: Przedszkolne instrumenty

 

 Kącik muzyczny – zabawa dydaktyczna.

Instrumenty ze skrzyni skarbów

zajęcia techniczne.

Karaoke – śpiewanie znanych piosenek.

Ciche talerze – zabawy muzyczno-ruchowe.

Walczyk – zabawa taneczna.

T: Muzyka i ruch

 

Zabawy z obręczami – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12.

Zabawy z muzyką.

Zabawy muzyczno-ruchowe z obręczami.

T: Przedszkolaki śpiewają

 

Nasze instrumenty – utrwalenie nazw instrumentów.

Powietrze jest wszędzie – zabawy badawcze.

Wiatrowskaz – praca konstrukcyjna.

Przedszkolaki tańczą i maszerują – zabawy ruchowo-muzyczne.

T: Instrumenty muzyczne

 

Rytmiczne echo – zabawa rytmiczna.

Co to za dźwięk? – zabawa słuchowa.

O muzykalnym słoniu – rozmowa na podstawie wiersza R. Kujawskiego.

Muzykalne zwierzęta – zabawa słuchowa.

Instrumenty muzyczne – rozmowa przy ilustracji.

Zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym.

Dyrygent – zabawa ruchowo-naśladowcza.

T: Koncert w wesołym przedszkolu

 

Powitanie piosenką integracyjną „Podaj rękę partnerowi”

Zabawa słuchowa „Poruszaj się w rytm muzyki”

Słuchanie opowiadania o instrumentach

Medytacja dźwiękowa „Spacer po ulicy dźwięków” (wg I. Biermann)

Kolorowanie muzycznych mandali